Sing for the Climate

Boutersem zingt voor het klimaat

Spandoek SFTC

Begin 2012 werd door Nic Balthazar, 11.11.11 en de Klimaatcoalitie (Consortium van 70 Belgische milieu- organisaties, Noord-Zuidbewegingen, socio-culturele verenigingen) het idee gelanceerd voor een derde BigAsk onder de vorm van een zangbetoging.

 

Op zaterdag 22 en zondag 23 september 2012 werden, onder een laatste zomerzonnetje, op 180 pleinen door 80.000 Belgen het Sing for the Climate lied gezongen. Een maand later deden 725 scholen en 300.000 leerlingen hetzelfde op hun speelplaats.

Vermits de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur stonden en politici meer bezig waren met hun gemeenteraadszitje ipv het veranderende klimaat, heeft Bruisend Boutersem haar verantwoordelijkheid genomen voor de organisatie van het gebeuren.

Met de middelen die ons vanuit de hoofdorganisatie werden aangereikt leken we af te stevenen op een succes. De tellers van het aantal deelnemers te Lubbeek, Bierbeek en Boutersem streden om de hoogste score in de streek. Al snel werden enkele vrijwilligers bereid gevonden om het zangmoment te doen slagen: Sara met zangkoor Cantando nam het muzikaal deel voor haar rekening, Stijn zorgde belangeloos voor het technisch gedeelte en Mathy legde samen met zijn dochter alles vast op video. Het GRIS en het Gemeentebestuur zorgden voor de toelating om het Dorpsplein te gebruiken, af te zetten en de gratis tent.

Alle Boutersemse scholen lieten de kinderen een tekening over het veranderende klimaat maken en de groepen Strawdogs en de Kraks warmden het publiek kosteloos op. Verder vermelden we deelname van Garage Reynaers uit Tienen met de electrische Renault Twizy, de firma Solar Projects met demo’s over zonne energie, bakkerij Vandenbeck met reuze-lekkere pannekoeken, de firma Izen met Jolien voor het podium en Oxfam met de gekende eerlijke-handel producten. Ook bedanken we nog alle vrijwilligers die van deze namiddag een onvergetelijk moment maakten.

 

De opbrengst van alle verkopen, t.t.z. 490 € werd geschonken aan het Oxfam Cepicafe project.

 

Cepicafe ontstond in 1995, toen verschillende coöperaties van koffieboeren in het noorden van Peru zich verenigden in een koepelorganisatie.

 

Momenteel zijn er een 90-tal groepen aangesloten, samen goed voor ongeveer 6600 leden. Cepicafe zorgt ervoor dat de koffie van de leden gezamenlijk verwerkt, opgeslagen en verkocht wordt.

 

Een goede en continue kwaliteit is het belangrijkste aandachtspunt van Cepicafe. In elke coöperatie bestaat een systeem van kwaliteitscontrole. Cepicafe verkoopt ook koffie van biologische oorsprong.

 

De organisatie speelt een belangrijke politieke rol in Peru, ook op andere vlakken dan koffie.

 

De meerprijs van de eerlijke handel komt via Cepicafe terecht bij de verschillende coöperaties. De groepen beslissen zelf hoe ze het geld investeren.

 

 

In 2013 vond een belangrijke verandering plaats. De producenten organiseren zich formeel in een coöperatie Norandino. Op die manier worden ze echt aandeelhouder en medeëigenaar van de waardevolle exportfabriek. Men poogt hiermee de betrokkenheid van de leden te verhogen. Bron Oxfam.be.

Alles werd door Mathy en Co van de firma @IT te Roosbeek met klank en beeld opgenomen om de politici, zowel in eigen land op 29 november 2012 als op de klimaattop op 5 december 2012 in Doha te overtuigen dat dringende maatregelen nodig zullen zijn om ons klimaat nog beheersbaar te houden.

Een goed jaar na onze zangbetoging heeft het nieuwe gemeentebestuur dan toch op 8 oktober 2013 als 54ste het Vlaams-Brabants klimaatengagement ondertekend. Misschien een hulpmiddel om door energiebesparende maatregelen de belabberde gemeentekas te spijzen. We kijken uit naar de maatregelen en de volgende stap:

 

Eén van de doelstellingen van Sing for the Climate bestond erin de plaatselijke besturen te overtuigen om het Europese Burgemeestersconvenant af te sluiten. Misschien te hoog gegrepen voor onze toenmalige plaatselijke bestuurders of niet toepasselijk voor een agrarisch gebied? Nochtans bevinden zich in de lijst gelijkaardige Belgische gemeenten met minder inwoners dan de onze.

 

In ieder geval blijven volgende eisenpakketten onverminderd gelden:

 

1. Rechtvaardig mondiaal klimaatakkoord tegen 2015

2. 30% reductie tegen 2020

3. Kom klimaatfinancieringsbeloftes na

4. Groene gemeentes

Op 22 mei 2014, 20 maanden na Sing for the Climate, deelde Schepen van Milieu Chris Vervliet (CD&V) mee waarom Boutersem best dit Europese Burgemeesters convenant ook kon ondertekenen: 'Vroeg of laat zullen we toch verplicht worden om dergelijke maatregelente nemen. Door de ondertekening van het convenant beperken we de kosten tot het

strikte minimum en krijgen we ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven: zij zullen de plannen mee opstellen, de metingen uitvoeren én - geheel niet onbelangrijk! - zij zullen het grootste deel van de kosten dragen.

Op deze manier kunnen we meehelpen de doelstellingen te behalen die we onszelf vooropgesteld hebben: besparen op energie in de openbare gebouwen en werken aan een optimale openbare verlichting.' Boutersem zal ook sterk inzetten op sensibiliseringsacties.

 

 

Op woensdag 25 juni 2014 heeft Sarah Boon haar handtekening gezet onder het burgemeestersconvenant. Boutersem verbindt zich er toe om, samen met andere overheden én de inwoners, te streven naar meer klimaatneutraliteit: bedoeling is om ook lokaal de Europese norm van 20-20-20 te halen. Foto's Het Nieuwsblad 30/06/2014.